SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA
Rimski trg 70, PC Kruševac
81 000 Podgorica
tel/fax: +382 20 234 008
call centar: +382 20 40 30 20
e-mail: stete@sava.co.me
e-mail: prodaja@sava.co.me
e-mail: info@sava.co.me
Ime
E-mail
PorukaAkcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN