PREDMET ove vrste osiguranja  su:

-stambeni objekti; stvari u domaćinstvu; odgovornost za štete pričinjene trećim licima; troškovi (za ponovnu izradu uništenih/oštećenih dokumenata, za promjenu brave zbog izgubljenih/zaključanih ključeva, za nužni smještaj); stakla; sanitarije. Ovom vrstom osiguranja ponuđena je mogućnost  osiguraniku da izabere osiguranje rizika obuhvaćenih u jednom od sledećih paketa:
  • OSNOVNI PAKET nudi pokriće od rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluja, grada, padanja vazdušnih letilica, manifestacija i demonstracija, izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija i iz uredjaja i cijevi toplovodnih instalacija (tijesno/usko pokriće), udara sopstvenog motornog vozila, provalne kradje i razbojništva, troškova za nužni smještaj i odgovornosti (tijesno/usko pokriće).

  • STANDARDNI PAKETpored rizika obuhvaćenih u osnovnom paketu obuhvata i rizike: izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija i iz uredjaja i cijevi toplovodnih instalacija (šire pokriće), poplava, bujica i visokih voda, snježnih lavina, klizanja i odrona zemlje, lomljenja stakla na prozorima i vratima stambenog objekta, odgovornosti (šire pokriće).

  • LUKSUZNI PAKETpored rizika obuhvaćenih u standardnom paketu obuhvata: izlivanje vode iz akvarijuma, težine snijega, atmosferskih voda, udara od nepoznatog motornog vozila, udara od pada drveća, vandalizma, lomljenja stakla na zastakljenim balkonima, lomljenja sanitarija, troškova prinudnog preseljenja, troškova ponovne izrade uništenih dokumenata, izgubljenih i zaključanih ključeva, odgovornosti (najšire pokriće).
Imovinu uz doplatak možete osgurati i od zemljotresa.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE OSIGURANJA:

Osiguranje stambenih objekata sklapa se na osnovu vrijednosti objekta i obima pokrića.

NAČIN OSIGURANJA:

Premijske stope važe za osiguranje objekta na novu vrijednost (po građevinskoj cijeni novog objekta istog tipa, veličine, načina gradnje po cijenama u mjestu u kome se nalazi, bez odbijanja amortizacije).
Stvari u domaćinstvu osigurane su sa limitom pokrića po izboru osiguranika, koji ne smije biti manji od 30% a ni veći od 100% od sume osiguranja građevinskog objekta.
Visina premije osiguranja od rizika zemljotresa zavisi od zone izloženosti teritorije i starosti objekta.

POVOLJNOSTI / POPUSTI:

-Popusti za preduzete preventivne mjere (ugrađeni alarmni sistem / javljač požara, blindirana vrata);
-Popusti za nemanje štete za svaku proteklu osiguravajuću godinu;
-Mogućnost doplate za duple naknade kod provalne krađe.


Uslovi za kombinovano osiguranje stambenih objekata i stvari u domaćinstvu!

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN