PREDMET osiguranja mogu biti:

- građevinski objekti u izgradnji;  građevinska oprema; poslovi novogradnje, rekonstrukcije, građevinski, zanatski; instalacioni materijal i oprema namijenjena za ugradnju u osigurani objekat; građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju; postojeći objekti kod rekonstrukcijskih radova; pomoćni građevinski materijal i alat; stvari radnika; odgovornost izvođača građevinskih radova; ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku i dr.

OSIGURANI RIZICI:

- požar; udar groma; eksplozija; grad; pad vazdušne letjelice svake vrste; sniježna lavina; nepredviđene atmosferske padavine; udar motornog vozila, prikolice, ili radne mašine; pad osigurane stvari ili udar drugog predmeta na osiguranu stvar; nepredviđene građevinske nezgode; nespretnost nehat ili zla namjera radnika ili nekog drugog lica; provalna ili obična krađa.

Uz osnovne rizike osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za neke DOPUNSKE rizike, kao npr. :

- poplava, bujica, podzemne i visoke vode; klizanje tla; odgovornost izvođača građevinskih radova; ugovorna odgovornost izvođača u garantnom roku, itd.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

- vrsta objekta;
- način gradnje;
- uslovi gradnje;
- trajanje gradnje;
- obim pokrića.

NAČIN OSIGURANJA:


Kod osiguranja osnovnih opasnosti i osiguranja odgovornosti suma osiguranja je predračunska vrijednost radova, a kod osiguranja dopunskih opasnosti može se dogovoriti pokriće pune vrijednosti ili osiguranje na „prvi rizik”.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN