PREDMET osiguranja su gotovo sve pokretne stvari:
-pokretne stvari u zgradama i prostorijama; namještaj i uređaji u kancelarijama, ugostiteljskim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, zavodima, internatima i sl. ;
-novac; dragocjenosti; papiri od vrijednosti; taksene i poštanske marke i druge vrijednosti; zbirke i sl. ;
-stvari u muzejima; na izložbama; u javnim bibliotekama i sl.

OSIGURANI RIZICI od kojih se pruža zaštita ovim osiguranjem su:

-rizik izvršenja ili pokušaj provalne krađe ili razbojništva i obijesti  u toku izvršenja provalne krađe;
-odnošenje, uništenje ili oštećenje osigurane stvari;
-prouzrokovana oštećenja tokom izvršenja ili pokušaja provalne krađe odnosno razbojništva.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUNAVANJE PREMIJE:

-način osiguranja;
-klasa zaštitnih mjera;
-klasa opasnosti;
-vrste djelatnosti i dr.

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja (ukupna vrijednost stvari), na „prvi rizik”, ili na taksiranu vrijednost.
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN