PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:

-mašine; mašinski uređaji; električni uređaji i njihovo punjenje; aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašine.
Posebno kao predmet osiguranja mogu se ugovoriti: dalekovodi; kablovski vodovi visokog napona; gasovodi; naftovodi i toplovodi; vodovodna i kanalizaciona mreža; instalacije centralnog grijanja, itd.

Ugovorom mogu biti obuhvaćene:

-sve mašine i uređaji i druge stvari koje mogu biti predmet osiguranja pojedine vrste i djelatnosti;
-pojedinačno osiguranje mašina;
-pojedinačno osiguranje postrojenja slabe struje i elektronski aparati i uređaji, kao i elektronski računski centri.

OSIGURANI RIZICI koje pokriva ova vrsta osiguranja su: - oštećenja ili uništenja osiguranih stvari usled nepredviđenih, iznenadnih nezgoda u pogonu; nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

-težina rizika, obim pokrića, vrsta predmeta osiguranja, suma osiguranja (vrijednost osiguranih stvari), trajanje osiguranja.

NAČIN OSIGURANJA:

Osiguranje se vrši na osiguranu sumu za koju se, ukoliko nije drugačije ugovoreno, uzima nova vrijednost stvari umanjena za iznos procijenjenog tehničkog i ekonomskog rabaćenja.
Ukoliko se drugačije ne ugovori, obavezno učešće u šteti je 10%.

POVOLJNOSTI I POPUSTI:

Za veće učešće u šteti odobravaju se odgovarajući popusti, kao i za periode kada su mašine izvan pogona, zatim za period osiguranja, itd.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN