PREDMET OSIGURANJA mogu biti:

- metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro opremom ili bez nje;
- mašine, mašinska i elektro oprema, instalacije i aparati;
- montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu: skele, pomoćne zgrade, barake drvene i zidana skladišta, radionice, menze, itd.

Osiguranjem uz obračun posebne premije može se ugovoriti osiguranje:

- već postojećih objekata na kojima se vrše montaže, popravke, remonti, sanacije;
- montažne opreme i pomoćnih objekata;
- sanacioniranih (usidrenih) plovnih vozila;
- stvari radnika.

RIZICI koji se mogu osigurati:

- požar; udar groma; eksplozija; oluja; grad; manifestacije i demonstracije; pad vazdušne letjelice bilo koje vrste; izlivanje vode; klizanje tla; odronjavanje; slijeganje tla; mraz; sniježna lavina; nepredviđene atmosferske padavine;
- udar motornog vozila, prikolice, radne mašine; pad osiguranih stvari; udar ili pad drugog predmeta na ili u osiguranu stvar;
-nepredviđene montažne nezgode;
- nespretnost, nehat ili zla namjera radnika ili drugog lica;
- provalna krađa i obična krađa.

Posebno je moguće ugovoriti pokriće DOPUNSKIH RIZIKA:

-poplave, bujice, visoke i podzemne vode; odgovornost izvođača montažnih radova za štete prouzrokovane trećim licima; ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova u garantnom roku.

KRITERIJUM ZA OBRAČUN PREMIJE je ukupna stvarna vrijednost objekta prema ugovornoj cijeni od početka osiguranja pa do dana kada se predviđa završetak objekta u montaži, ili fiksna suma osiguranja.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN