PREDMET OSIGURANJA  mogu biti pokretne i nepokretne stvari, kada nisu u jedinstvenom riziku sa proizvodnjom (industrijom):
 • Poljoprivredna gazdinstva,
 • Zgrade, nameštaj i ostale nepokretnosti,
 • Roba u trgovinskim radnjama, ugost. objektima i skladištima,
 • Zalihe drva i uglja na slobodnom prostoru,
 • Šume, oborena stabla i obrađeno drvo na šumskom području,
 • Niske i slične gradnje,
 • Muzeji i izložbe,
 • Pozorišta, bioskopi, cirkusi i si.
 • Sajmovi.
Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu od osnovnih rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, udara sopstvenog vozila, pada letjelica, manifestacija i demonstracija i dr.  

 

Obračun premije se vrši na osnovu ugovorene vrijednosti po premijskim stopama u ‰ datim za trajanje osiguranja od jedne godine, a iste zavise od više faktora: građevinske kategorije objekta, lokacije na kojoj se objekti nalaze, brzina i mogućnost dolaska vatrogasne jedinice i sl.

 

Ukoliko se posebno ugovori može se zaključiti i osiguranje od dopunskih rizika:
 • izliv vode iz instalacija (objekat, oprema i zalihe),
 • poplava, bujica i visoka voda,
 • iscurenje (lekaža)
 • klizanje tla i odronjavanje
 • udar nepoznatog motornog vozila,
 • slijeganje tla
 • snježna lavina, i dr.
Premija se obračunava na ugovorenu vrijednost ili na „prvi rizik“, po premijskim stopama u ‰ datim za trajanje osiguranja od jedne godine.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN