PREDMET osiguranja su sredstva u industrijskim, zanatskim i uslužnim organizacijama.Za ovu vrstu osiguranja, određivanje odgovarajuće premijske stope (u ‰ – promilima) nije važna građevinska kategorija predmeta osiguranja, važna je vrsta djelatnosti.
Tarifiranje zavisi od:
  • klase opasnosti (određuju se prema osjetljivosti i izloženosti sirovina, poluproizvoda i finalnih proizvoda, pojedinim rizicima od kojih se osiguravaju, kao i prema izvorima rizika),
  • klase zaštitnih mera (prema načinu izgradnje zgrada, vrste upotrebljenog građevinskog materijala i sprovedenim preventivnim merama),
  • Širine /obima/ pokrića i drugih okolnosti koje povećavaju ili smanjuju opasnost /rizik/.
Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu od osnovnih rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, udara sopstvenog vozila, pada letjelica, manifestacija i demonstracija i dr.  

Ukoliko se posebno ugovori može se zaključiti i osiguranje od dopunskih rizika:
  • izliv vode iz instalacija (objekat, oprema i zalihe),
  • poplava, bujica i visoka voda,
  • iscurenje (lekaža)
  • klizanje tla i odronjavanje
  • udar nepoznatog motornog vozila,
  • slijeganje tla
  • snježna lavina, i dr.
Za ovo osiguranje takođe je moguće dodatno ugovoriti osiguranje dopunskih rizika i proširenje pokrića upotrebom premijskih stopa iz Tarife za osiguranje od požara i drugih opasnosti. 

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN