Ova vrsta osiguranja se može ugovoriti ukoliko je prethodno ili istovremeno zaključeno i osiguranje osnovnih sredstava i nenovčanih sredstava – zaliha od požara i nekih drugih opasnosti.

OSIGURANIK može biti svako pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost i na osnovu nje ostvaruje ukupan prihod.

PREDMET OSIGURANJA  može biti:

- dobit prije oporezivanja (samo prihod koji se ostvaruje obavljanjem privredne djelatnosti za koju je osiguranik  registrovan);
- određeni troškovi poslovanja (samo troškovi koji su fiksnog karaktera i nastaju nezavisno od toga da li se privredna djelatnost obavlja ili ne, a osiguranik mora da ih snosi)

OSIGURANI SLUČAJ nastaje kada dođe do prekida rada, uništenja ili oštećenja osiguranih sredstava od OSNOVNIH RIZIKA koji su definisani Uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, a može se ugovoriti i pokriće DOPUNSKIH RIZIKA iz istih uslova:

OSNOVNI RIZICI:

- požar; udar groma; eksplozija; oluja; grad; udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat; pad letjelice; manifestacije i demonstracije;

DOPUNSKI RIZICI:

- poplava, bujica i visoke vode; klizanje tla  i odronjavanje; slijeganje tla; sniježne lavine; iscurenje; izlivanje vode iz instalacija; samozapaljenje zaliha; izlivanje užarene tečne rastopljene mase; udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Osiguranje se ne može zaključiti bez učešća osiguranika u šteti, odnosno – obavezno je učešće u šteti od 10% (odbitna franšiza).

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN