PREDMET OSIGURANJA mogu biti:

-elektronski računari, procesori; personalni računari (mreže personalnih računara); podaci na nosačima podataka; troškovi za najam drugog (tuđeg) računara.

RIZICI koji se mogu osigurati:

-uništenje ili oštećenje osiguranih predmeta zbog: požara; udara groma; eksplozije; grada; djelovanja vode i pare; pada letjelice; manifestacija i demonstracija; klizanja tla; odronjavanja zemljišta; sniježne lavine, loma mašina; provalne krađe; razbojništva.

Uz doplatak može se formirati DOPUNSKO OSIGURANJE podataka na nosačima podataka, i osiguranje troškova za najam drugog računara sa približnim kapacitetom obrade podataka.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN