Ovim osiguranjem pružena je osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.


PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:-sve vrste stakla; svijetleći natpisi i reklame; slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima; mermerne ploče; porculanski umivaonici i ostale sanitarije; ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja); kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona, i metala; neonske cijevi sa pripadajućim uređajima ili bez njih, itd.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

-debljina stakla;
-pomičnost stakla;
-zaštićenost od loma;
-vrste okvira;

Kod neon cijevi obračun se vrši na osnovu:

-mjesta montiranja;
-položaja montiranja;
-da li ima podloge ili ne;
-obim osiguranja.

OSIGURANI RIZICI:

-lom osiguranog stakla iz bilo kojeg razloga;
- kod neonskih cijevi i ostalih svijetlećih cijevi štete koje nastupe usled: neposrednog dejstva električne energije (kratkog spoja); požara kablova; greške u konstrukciji, livenju i materijalu; posebne pogonske nezgode; dejstvo atmosferskog elektriciteta.

NAČIN OSIGURANJA:

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja ili na prvi rizik.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN