Obavezno osiguranje od autoodgovornosti je osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

PREDMET OSIGURANJA mogu biti:

- putnička vozila;
- teretna vozila;
- autobusi;
- vučna vozila;
- specijalna motorna vozila;
- motocikli;
- priključna vozila;
- radna vozila

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE (u zavisnosti od vrste vozila) su:

- snaga;
- nosivost;
- namjena i način eksploatacije  itd.

Premija se obračunava za period od godinu dana, a može biti i kraći. Premija se ne može unaprijed obračunati za period duži od godinu dana.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN