Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je dokaz pri odlasku u međunarodni saobraćaj da vozilo ima zaključeno osiguranje kod domaćeg osiguravača.

 

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN