Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

OSIGURANI RIZICI čije pokriće se može ugovoriti ovim osiguranjem:
 • Slučaj smrti usled nesrećnog slučaja
 • Slučaj smrti usled bolesti
 • Trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditet),
 • Prolazna nesposobnost za rad (dnevna naknada),
 • Narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja i bolnički dani),
 • Ostali ugovoreni slučajevi koji su regulisani dopunskim uslovima.
Po pravilu se mogu osigurati lica od navršenih četrnaest do navršene sedamdesetpete godine života. Lica mlađa od četrnaest i starija od sedamdesetpet godina mogu biti osigurana samo ako je to posebnim ili dopunskim uslovima predviđeno.Dobrovoljna i obavezna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja koja nudimo su:
 1. Osiguranje lica pri obavljanju i izvan obavljanja redovnog zanimanja
 • pojedinačno (individualno) osiguranje lica,
 • kolektivno osiguranje radnika,
 • osiguranje članova domaćinstva
 • paušalno (individualno) osiguranje.

  Moguće je zaključiti dopunsko osiguranje za posebne opasnosti i sportske rizike.
 1. Osiguranje lica u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti
 • osiguranje vozača, putnika i radnika za vreme upravljanja motornim vozilima,
 • osiguranje članova sportskih organizacija,
 • osiguranje članova lovačkih i ribolovačkih organizacija,
 • osiguranje lica pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke delalnosti,
 • osiguranje letačkog osoblja pri upravljanju i putnika pri vožnji avionom i drugim vazduhoplovima,
 • osiguranje članova kulturno-umetničkih društava.
 1. Osiguranje djece i školske omladine,
 2. Posebna osiguranja omladine,
 3. Osiguranje gostiju, posetilaca i turista i osiguranje odgovornosti ugovarača osiguranja,
 • Osiguranje gostiju hotela, motela, bungalova, kampova, privatnog smeštaja, banja i javnih kupališta,
 • Osiguranje posetilaca kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi,
 • Osiguranje turista i izletnika.
 1. Osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i sl.
 2. Ostala posebna osiguranja, i
 • Osiguranje demontera mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava,
 • Osiguranje kaskadera i lica koja učestvuju u akrobacijama i drugim opasnim scenama prilikom snimanja filmova,
 • Osiguranje učesnika teritorijalne odbrane i članova civilne zaštite,
 • Osiguranje lica za vreme ferijalnog bolovanja, zimovanja i logorovanja,
 • Osiguranje učesnika tečajeva skijanja i plivanja,
 • Osiguranje učesnika radničih sportskih igara, omladinskili i dečijih olimpijada
 • Osiguranje hajkača (goniča) u lovu,
 • Osiguranje ronilaca,
 • Dobrovoljno osiguranje putnika u javnom saobraćaju,
 • Osiguranje lica koje pri bavljenju rekreacijom upotrebljavaju žičare i uspinjače,
 • Osiguranje članova planinarskog i speleološkog saveza
 1. Obavezna osiguranja:
 • Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)Ova vrsta osiguranja pruža naknadu troškova tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku,  zbog bolesti ili posledice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 85 godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Ugovor o ovoj vrsti osiguranja mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Putničko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

-individualno;
-porodično;
-grupno

Ugovor mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik je dužan da odmah kontaktira  Coris i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen.
Ako je neophodno bolničko liječenje osiguranik je dužan da prilikom prijem u zdravstvenu ustanovu ljekaru pokaže svoju polisu putničkog zdravstvenog osiguranja – potom će ljekar obavijestiti alarmni centar Coris.

OSIGURANA SUMA

Maksimalni iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.

Uštedite svoje vrijeme i novac online kupovinom polise za putničko zdravstveno osiguranje!

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN