PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:

zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, povrede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica; odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti; osiguranje od odgovornosti za čisto materijalne štete, itd. 

Mogu se ugovoriti i posebna proširenja osiguranja odgovornosti.Za pojedine izvore opasnosti predviđene su i posebne odredbe, kao npr. za : advokate, autoservise, bolnice, ljekare, luke, škole, vatrogasna društva, parkirališta, itd.

Ovim osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi naručioca usluge, koji su posledica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane djelatnosti – i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Lica koja mogu da zaključe ugovor ove vrste osiguranja su:

- advokati,
- geodete,
- poreski savjetnici,
- revizori,
- računovodstveni i finansijski servisi,
- javni bilježnici (notari),
- posrednici nekretnina.
Za ovu vrstu osiguranja koriste se i Opšti uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi naručilaca usluga, koji su posledica grube stručne greške osiguranika pri vršenju registrovane djelatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Pored neosiguranih opasnosti koje su navedene u Opštim uslovima za osiguranje od profesionalne odgovornosti, kod ove vrste osiguranja postoje još neka isključenja iz osiguranja:

- neizlaženje advokata na ročište,

- zloupotreba povjerljivih informacija,

- kada advokat preda djelatnost trećem licu na osnovu svoje dozvole, itd.
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN