OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Osiguranje od odgovornosti prevoznika zaključuje se za domaći i međunarodni drumski saobraćaj. Osiguranje se zaključuje sa pravnim ili fizičkim licima koja su registrovana za djelatnost prevoza robe i posjeduju licencu  za vršenje drumskog prevoza u domaćem i/ili međunarodnom saobraćaju u skladu sa važećim zakonskim propisima.

OBRAČUN  PREMIJE, TERITORIJALNO POKRIĆE:

Osnovica za određivanje premije se određuje na osnovu nosivosti teretnog vozila.
Područje važenja osiguranja je Evropa u geografskom smislu, uključujući i evropski dio države bivšeg Sovjetskog Saveza i evropski dio Turske.

Moguće je proširiti osiguravajuće pokriće u zavisnosti od vrste robe koju prevoznik prevozi.

POPUSTI:

-za istovremeno zaključeno osiguranje od autoodgovornosti i zeleni karton;
-za zaključeno osiguranje za veći broj vozila;
-za osiguranje od odgovornosti za prevoz neobrađenog drveta, pijeska, šljunka, kamenja i betonskog željeza;
-za veću franšizu od osnovne.

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN