OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANATA ZA SVE PROJEKTE


Sa ovom vrstom osiguranja osigurava se profesionalna odgovornost projektanata i revizora projektne dokumentacije.

Osiguranje pokriva štetne događaje na objektima koji su u vrijeme trajanja osiguranja u izgradnji ili u dvogodišnjoj garanciji.


U zavisnosti od vrste projekata koje projektuju projektanti se razvrstavaju na:

a) projektante koji se bave isključivo projektovanjem mašinskih i električnih instalacija  i  opreme, telekomunikacija i/ili tehnoloških linija;

b) projektante koji se bave izradom svih ostalih projekata ( npr. arhitektura, krajinska arhitektura, građevinske konstrukcije i drugi građevinski planovi, iskopavanja i osnovne podgradnje za podzemne objekte)

OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA ZA POJEDINAČNE PROJEKTE

Ovom vrstom osiguranja se osigurava profesionalna odgovornost projektanata za pojedinačni projekat na osnovu kojeg se gradi objekat za vrijeme trajanja osiguranja od tri godine. Period obuhvata period izgradnje i period kada je objekat pod garancijom.

Ukoliko je već zaključeno osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata za sve projekte može se dodatno osigurati i profesionalna odgovornost za pojedinačne projekte, uz odgovarajući popust.

OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI NADZORNIKA I SAVJETNIKA

Ovom vrstom osiguranja osigurava se profesionalna odgovornost za štetu koja nastaje zbog greške u tehničkom nadzoru i savjetovanju, ukoliko se osiguranik bavi isključivo tim poslovima, tj ne bavi se projektovanjem.

Osiguranje se odnosi na greške kod tehničkog nadzora ili savjetovanja u vezi sa objektima koji su za vrijeme nastanka štetnog događaja u izgradnji ili dugogodišnjoj garanciji.

Premija osiguranja zavisi od broja savjetnika i nadzornika.
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN