Ova vrsta osiguranja pruža naknadu troškova tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku,  zbog bolesti ili posledice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 85 godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Ugovor o ovoj vrsti osiguranja mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Putničko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

-individualno;
-porodično;
-grupno

Ugovor mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik je dužan da odmah kontaktira  Coris i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen.
Ako je neophodno bolničko liječenje osiguranik je dužan da prilikom prijem u zdravstvenu ustanovu ljekaru pokaže svoju polisu putničkog zdravstvenog osiguranja – potom će ljekar obavijestiti alarmni centar Coris.

OSIGURANA SUMA

Maksimalni iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.
Uštedite svoje vrijeme i novac online kupovinom polise za putničko zdravstveno osiguranje!

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN