Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro, nekadašnje Montenegro osiguranje, pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu duže od decenije. Po veličini predstavlja drugo osiguranje sa tržišnim učešćem od oko 20% i više od 160 zaposlenih.

Društvo posjeduje razvijenu mrežu filijala i poslovnica  - savjeti i konkretne usluge dostupne su sadašnjim i budućim klijentima u svim većim gradovima Crne Gore.

Osnovne karakteristike osiguranja Sava Montenegro su :

-dobro postavljen portfelj osiguranja,

-visoko obučen i iskusan kadar,

-finansijska stabilnost,

-savremena tehnička podrška,

-kvalitetni ugovori o reosiguranju,

-odgovarajući informacioni sistem.


Naziv: Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Skraćeni naziv: Sava Montenegro AD Podgorica
Sjedište: Rimski trg 70, PC Kruševac, Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 234 008
Fax: +382 20 234 008
Call centar: +382 20 40 30 20
E-mail: info@sava.co.me

PIB: 02303388
PDV: 30 / 31 - 04077 - 8
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
EN