EN
020/40-30-20 (radnim danima od 08:00 do 20:00) / online@sava.co.me
ONLINE PRIJAVA
ŠTETA

Procedura online prijave štete je sigurna i brza.

Sam proces online prijave štete podrazumijeva četiri koraka, kroz koja unosite tražene podatke.

Online prijavu štete možete izvršiti 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Originalnu dokumentaciju je neophodno dostaviti u najbližu poslovnicu Sava Montenegro osiguranja, kako bi Vašu prijavu uzeli u razmatranje.

1. OSNOVNI PODACI

Broj polise:

Vrsta osiguranja:


2. PODACI O PRIJAVLJIVAČU ŠTETE

Vrsta lica:

Ime i prezime / naziv:

Matični broj:

Adresa:

Broj telefona:

Email:


3. PODACI O PREDMETU OŠTEĆENJA

Podaci o vozilu:

Podaci o povrijeđenim licima:

Podaci o oštećenim stvarima:


4. PODACI O ŠTETNOM DOGAĐAJU

Datum nastanka štete:

Mjesto nastanka štete:

Opis štetnog događaja:

5. POTVRDA

Ovim ste izvršili online prijavu štete.

Kako bi vašu prijavu uzeli u razmatranje potrebno je da u najbližu poslovnicu Sava Montenegro osiguranja dostavite originalnu dokumentaciju u najkraćem roku. Prijava štete biće riješena najkasnije 14 dana (odnosno 30 dana za nematerijalnu štetu) od podnošenja kompletne dokumentacije za prijavu štete.

Potvrdu ćete dobiti i putem emaila koji ste unijeli u obrazac

Napomena: plaćanje se vrši isključivo vlasniku vozila ili licu sa urednim ovlašćenjem za naplatu štete, odnosno lično oštećenom –punoljetnom licu u slučaju nematerijalne štete.

Spisak poslovnica:

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me
Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me