Sava Car doo pripada Grupi Sava Re, a osnivač ovog Društva je Sava Montenegro AD Podgorica.

Sava Car doo posluje od 16.09.2010. godine. Osnovna djelatnost Društva je tehničko ispitivanje i analiza - pruža usluge registracije vozila i tehničkih pregleda u svim većim gradovima Crne Gore.Opšti podaci:
Sava Car doo
Adresa: Rimski trg br.70, Podgorica
Tel/Fax: +382 20 234 008
PIB: 02806380
PDV: 30/31-09832-6
Izvršni direktor: Radenko DamjanovićAkcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro Podgorica
Rimski trg 70, PC "Kruševac", Podgorica, Crna Gora
tel/fax: 020/234 008, 020/234 407; e-mail: info@sava.co.me