Neka sa imovinom u požaru ne izgori i njena vrijednost.

Predmet osiguranja su sredstva u industrijskim, zanatskim i uslužnim organizacijama. Za ovu vrstu osiguranja, određivanje odgovarajuće premijske stope (u‰ (promilima)) nije važna građevinska kategorija predmeta osiguranja, važna je vrsta djelatnosti.

Tarifiranje zavisi od:

  • klase opasnosti (određuje se prema osetljivosti i izloženosti sirovina, poluproizvoda i finalnih proizvoda, pojedinim rizicima od kojih se osiguravaju, kao i prema izvorima rizika);
  • klase zaštitnih mjera (prema načinu izgradnje zgrada, vrste upotrijebljenog građevinskog materijala i sprovedenim preventivnim mjerama);
  • Širine (obima) pokrića i drugih okolnosti koje povećavaju ili smanjuju opasnost (rizik).

Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu od osnovnih rizika: požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada, udara sopstvenog vozila, pada letjelica, manifestacija i demonstracija i drugo.

Ukoliko se posebno ugovori može se zaključiti i osiguranje od dopunskih rizika:

  • izlivi vode iz instalacija (objekat, oprema i zalihe)
  • poplava, bujica i visoka voda
  • iscurenje (lekaža)
  • klizanje tla i odronjavanje
  • udar nepoznatog motornog vozila
  • slijeganje tla
  • snježna lavina i drugo.

Za ovo osiguranje takođe je moguće dodatno ugovoriti osiguranje dopunskih rizika i proširenje pokrića.