Pazimo na Vašu imovinu i kad vas nema u blizini

Provalna krađa i razbojništvo predstavljaju rizike koji ugrožavaju sve pokretne stvari osiguranika. 

PROVALNA KRAĐA - Pod provalnom krađom smatra se, prije svega, ona krađa kod koje njen izvršilac provali u prostorije, u kojima se nalaze osigurane stvari, razbijanjem ili obijanjem vrata ili prostora, provaljivanjem tavanice, zidova i podova ili otvaranjem mjesta osiguranja lažnim ključem, pravim ključem ili njegovim duplikatom do kojeg se došlo nelegalan način.

RAZBOJNIŠTVO - Pod razbojništvom se podrazumijeva oduzimanje osigurane stvari silom, odnosno primjenom prijetnji da će se ugroziti život ili zdravlje osiguranika.

 PREDMET osiguranja su gotovo sve  pokretne stvari:

 • pokretne stvari u zgradama i prostorijama
 • namještaj i uređaji u kancelarijama, ugostiteljskim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, zavodima, internatima i sl.
 • novac
 • dragocjenosti
 • papiri od vrijednosti
 • taksene i poštanske marke i druge vrijednosti
 • zbirke i slično
 • stvari u muzejima, na izložbama, u javnim bibliotekama i sl.

OSIGURANI RIZICI od kojih se pruža zaštita ovim osiguranjem su:

 • rizik izvršenja ili pokušaj provalne krađe ili razbojništva i obijesti u toku izvršenja provalne krađe
 • podnošenje, uništenje ili oštećenje stvari
 • prouzrokovana oštećenja tokom izvršenja ili pokušaja provalne krađe odnosno razbojništva.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE:

 • način osiguranja
 • klasa zaštitnih mjera
 • klasa opasnosti
 • vrste djelatnosti i drugo.

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja (ukupna vrijednost stvari), na "prvi rizik", ili na taksiranu vrijednost.