Vašim kućama, stanovima, namještaju i drugoj imovini možete obezbijediti najpotpunije osiguravajuće pokriće, a sebi miran san.

Osiguranje rizika od požara smatra se osnovnim rizikom u imovinskom osiguranju uopšte. Zaključenje drugih vrsta osiguranja često je uslovljeno time da se prethodno zaključi osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, kao osnovno osiguranje.

Osiguranje od požara ne podrazumijeva samo osiguranje od rizika požara, već kako je to uobičajno u osiguranju dodati su i slični rizici, kao npr: udar groma, eksplozija, oluja, grad, itd., tako da se ovo osiguranje naziva osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti.

PREDMETI osiguranja mogu biti pokretne i nepokretne stvari, kada nisu u jedinstvenom riziku sa proizvodnjom (industrijom):

 • Poljoprivredna gazdinstva
 • Zgrade, namještaj i ostale nepokretnosti
 • Roba u trgovinskim radnjama, ugostiteljskim objektima i skladištima
 • Zalihe drva i uglja na slobodnom prostoru
 • Šume, oborena stabla i obrađeno drvo na šumskom području
 • Niske i slične gradnje
 • Muzeji i izložbe
 • Pozorišta, bioskopi, cirkusi i slično
 • Sajmovi.

Obračun premije se vrši na osnovu ugovorene vrijednosti po premijskim stopama u ‰ datim za trajanje osiguranja od jedne godine, a iste zavise od više faktora: građevinske kategorije objekta, lokacije na kojoj se objekti nalaze, brzina i mogućnost vatrogasne jedinice i slično.

Ukoliko se posebno ugovori može se zaključiti i osiguranje od dopunskih rizika:

 • izliv vode iz instalacija (objekat, oprema i zalihe)
 • poplava, bujica i visoka voda, iscurenje (lekaža)
 • klizanje tla i odronavanje
 • udar nepoznatog motornog vozila
 • slijeganje tla
 • sniježna lavina i drugo.

Premija se obračunava na ugovorenu vrijednost ili na "prvi rizik", po premijskim stopama u ‰ datim za trajanje osiguranja od jedne godine.