Bezbrižan put počinje ugovaranjem osiguranja

Odlazak na putovanje uvijek sadrži određenu dozu neizvjesnosti i nepredvidljivosti. Naša destinacija nam nikada nije do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, najveći dio briga, prepustite nama - Vašem osiguravaču.

Ova vrsta osiguranja omogućava naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog bolesti ili posljedice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Polisu putničkog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 85. godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo. 

Putničko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti:

  • Individualno
  • Porodično
  • Grupno

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik je dužan da odmah kontaktira APRIL Assistance, prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen, na broj telefona +381 11 36 36 999.

Ako je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u zdrastvenu ustanovu ljekaru pokaže svoju polisu putničkog zdravstvenog osiguranja- potom će ljekar obavijestiti alarmni centar APRIL.

OSIGURANA SUMA: 

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.

Molimo Vas, pročitajte uslove Opšti uslovi za putničko zdravstveno osiguranje

NAPOMENA:
Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni poslije početka putovanja smatraće se nevažećim. Za polise sa godišnjim važenjem obratiti se našoj najbližoj poslovnici.   


  

    Uštedite svoje vrijeme i novac online kupovinom polise za putničko zdravstveno osiguranje!