20.8.2018.

Standard & Poor's poboljšao bonitetnu ocjenu Sava Re na "A"

Rejting agencija Standard & Poor's je, nakon redovnog godišnjeg pregleda u julu 2018. godine, povećala rejting finansijske snage Sava Re, d.d. na "A" (odličan), dok je srednjoročna prognoza stabilna.

Prema ocjeni ove rejting agencije, Sava Re je dokazala visoku kapitalnu snagu u dužem vremenskom periodu, kako po metodologiji bonitetne agencije, tako i prema Soventnosti II, čemu je doprinijela i politika stabilnih dividendi.

Prema Standard & Poor's, tržišna pozicija i profitabilnost Grupe su poboljšani, i to  usljed organskog rasta i rasta kroz akvizicije.

Primjećuju da je operativna i troškovna učinkovitost Grupe povećana, kako u Sloveniji, tako i na drugim tržištima na kojima je Grupa prisutna.

Grupa generiše pozitivne tehničke rezultate u osiguranju i reosiguranju, s najvećim potencijalom za daljnji rast Grupe identifikovanom na Zapadnom Balkanu.

Agencija pozitivno ocjenjuje i preuzimanja entiteta na tržištima na kojima je Grupa već bila prisutna, čime je poboljšana tržišna pozicija.

Sava Re procjenjuje da će s poboljšanim kreditnim rejtingom lakše ispuniti strategiju selektivnog i profitabilnog rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja.