4.11.2019.

AM Best potvrdila odlične kreditne rejtinge Grupe Save Re

Rejting agencija AM Best je, nakon redovnog godišnjeg pregleda, potvrdila  odlične “A” ocjene finansijske snage i kreditnog rejtinga Sava Re Grupe, oboje sa stabilnom prognozom. 

Agencija u saopštenju navodi da je njena procjena da je bilans vrlo dobar, zasnovan na najjačem nivou kapitalizacije prilagođene riziku, likvidnom investicionom portfelju, opreznoj rezervi i dobrom internom generisanju kapitala. Sa malim oslanjanjem na reosiguranje, finansijsku fleksibilnost i pristup tržištima kapitala, agencija očekuje da će bilans stanja kompanije biti srednjoročno vrlo jak.

Uticaj poslovnog profila na rejting je neutralan, dok je sistem upravljanja rizicima adekvatan organizaciji Grupe. Pored toga, agencija utvrđuje da Sava Re ima uspješne rezultate u stvaranju snažnih i stabilnih rezultata poslovanja vođenih solidnim neživotnim i životnim osiguravajućim performansama, dopunjenim prihodima od ulaganja. Agencija očekuje da će poslovni rezultati biti snažni na srednji rok, podržani odgovarajućim preuzimanjem i selekcijom rizika. 

Nadalje, agencija primjećuje da se Grupa, podržana snažnom pozicijom na svom osnovnom tržištu Slovenije, aktivno širi na tržištima Zapadnog Balkana i očekuje dalju geografsku diverzifikaciju u budućnosti. 

Sava osiguranje AD posluje na crnogorskom tržištu neživotnih osiguranja već 20 godina, a zadnjih 11 godina je dio Grupe Sava Re iz Ljubljane.