20.12.2019.

Direkcija Sava osiguranja na novoj adresi

Obavještavamo cijenjene klijente, poslovne partnere i druga zainteresovana lica o promjeni adrese Direkcije Sava osiguranja.

Od 23. decembra 2019. godine nova adresa naše Direkcije će biti Ulica Svetlane Kane Radević br. 1, 81000 Podgorica.

 E-mail adrese, brojevi telefona i informacije o računima našeg Društva ostaju nepromijenjeni.

 

NIKAD SAMI – SAVA OSIGURANJE