17.3.2020.

Važno obavještenje za klijente Sava osiguranja

S obzirom na to kako se razvija situacija sa Korona virusom (COVID-19), a u skladu sa uputstvima nadležnih organa, Sava osiguranje AD preduzima sve mjere da spriječi pojavu virusne infekcije i zaštiti svoje zaposlene, klijente, kao i radnu i životnu sredinu.

Radni procesi u svim poslovnicama teku nesmetano, ali uz dodatne mjere zaštite klijenata i zaposlenih. Pozivamo sve da se pridržavaju zvaničnih preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore i da slijede uputstva za ličnu i društvenu odgovornost.

Molimo vas da svedete na minimum održavanje sastanaka i posjete poslovnicama (osim u zaista hitnim situacijama). Ne rukujte se i držite preporučenu udaljenost od 1,5 do 2 metra jedni od drugih. U tom kontekstu, obezbijedili smo dezinfekciona sredstva u svim poslovnicama Sava osiguranja i ista su postavljena na ulazima u naše poslovne prostorije.

Ako vam je potrebna polisa osiguranja, nazovite vašeg agenta ili ga kontaktirajte putem maila. Organizovaćemo, za vas, zaključenje osiguranja ili produženje polise i isporuku potrebnih polisa.

Takođe, štete možete prijaviti online, bez odlaska u naše poslovnice, klikom na link: https://www.sava.co.me/me-me/claim/  ili pozivom na broj: +382 (0) 20 234 541. Naše kolege će vam dati detaljna uputstva kako da prijavite štetu i pokrenuće proceduru procjene prijavljene štete.

Za sve informacije koje se tiču osiguranja i šteta možete nas kontaktirati putem maila: info@sava.co.me  ili pozivom na broj našeg Call centra +382 (0) 20 40 30 20 ili putem chata na našoj web strani www.sava.co.me

NIKAD SAMI – SAVA OSIGURANJE

Da bismo doprinijeli spriječavanju pojave i širenja infekcije virusom Korona (COVID-19), u nastavku dijelimo Mjere prevencije i zaštite od virusa Korona (COVID-19).pdf