20.3.2020.

Povraćaj uplaćene premije za putno zdravstveno osiguranje

Cijeneći ozbiljnost trenutne situacije, uvažavajući donijete mjere u cilju suzbijanja nastalog globalnog zdravstvenog problema, obavještavamo cijenjene klijente da su u mogućnosti podnijeti zahtjev za storniranje polisa putno zdravstvenog osiguranja i povrat uplaćene premije po osnovu polisa čije pokriće neće biti aktivirano iz razloga što su otkazani letovi i odložena putovanja.


Svoje pravo možete ostvariti podnošenjem zahtjeva putem kontakt e-mail adrese info@sava.co.me ili podnošenjem pisanog zahtjeva u nekoj od naših poslovnica.

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE