16.10.2020.

AM Best potvrdila odličan kreditni rejting Save Re d.d.

Rejting agencija AM Best je, nakon redovnog godišnjeg pregleda, potvrdila odlične “A” ocjene finansijske snage i kreditnog rejtinga Sava Re, oboje sa stabilnom srednjoročnom prognozom.

Finansijska pozicija se ocenjuje kao vrlo jaka, poslovanje snažno, uticaj poslovnog profila na kreditni rejting neutralan, dok je sistem upravljanja rizicima u skladu sa organizacijom Grupe.

Agencija u saopštenju navodi da se njena procjena veoma jake finansijske pozicije najviše zasniva na kapitalizaciji prilagođenoj riziku, likvidnosti investicionog portfelja, opreznom rezervisanju i dobrom internom generisanju kapitala.

Sa malim oslanjanjem na reosiguranje, dobrom finansijskom fleksibilnošću i pristupom tržištima kapitala, Agencija očekuje da će finansijska pozicija Kompanije ostati vrlo jaka u srednjoročnom periodu.

Takođe Agencija napominje da Sava Re ostvaruje snažne i stabilne poslovne rezultate na osnovu dobrog tehničkog rezultata iz neživotnih i životnih osiguranja i dopunjenim zdravim prihodima od ulaganja.

 

Agencija očekuje da će poslovni učinak u srednjoročnom periodu ostati na visokom nivou, podržan odgovarajućim preuzimanjem i dobrom selekcijom rizika.

Nadalje, Agencija primjećuje da Grupa, podržana snažnom pozicijom na svom osnovnom tržištu u Sloveniji, gdje nakon sticanja slovenačke kompanije za životno osiguranje NLB Vita, ima tržišni udio od oko 19 odsto, aktivno razvija svoj konkurentni položaj na tržištima Zapadnog Balkana. AM Best očekuje dalju geografsku diverzifikaciju u srednjem roku kako u direktnom, tako i u segmentu reosiguranja, jer Grupa i dalje nastavlja da razvija svoju poziciju na međunarodnom tržištu reosiguranja.

 

Sava osiguranje AD posluje na crnogorskom tržištu neživotnih osiguranja već 20 godina, a zadnjih 12 godina je dio Grupe Sava Re iz Ljubljane.