9.3.2021.

Osiguravajuća Grupa Sava u 2020. godini ostvarila izuzetnih 56,4 miliona eura neto dobiti

Na redovnoj sjednici, održanoj 04.03.2021. godine, Nadzornom odboru Sava Re predstavljeni su nerevidirani finansijski rezultati Osiguravajuće Grupe Sava i Sava Re za 2020. godinu. 

Osiguravajuća Grupa Sava je u 2020. godini ostvarila izuzetnih 56,4 miliona eura neto dobiti, uprkos znatno povećanom riziku od potencijalnih dodatnih negativnih uticaja pandemije na poslovanje Grupe. 

Grupa je u 2020. godini ostvarila 674,9 miliona eura prihoda od poslovanja, što predstavlja rast od 15,5 odsto u odnosu na prošlu godinu. Neto dobit od 56,4 miliona eura, veća je za 12,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je više i od planiranog. Prinos na kapital dostigao je 13,3 odsto i za 1,3 procentna boda premašio je planirani prinos, iz strategije za period 2020. – 2022. godine. 

Rast bruto fakturisane premije od 13,6 odsto

U 2020. godini Grupa je ostvarila 679,7 miliona eura bruto premije, što je porast od 13,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Rastu zaračunate bruto premije uglavnom je doprinijelo slovenačko tržište životnih osiguranja (rast od 53%) uglavnom zbog pripajanja Vite, slovenačkog poslovanja neživotnih osiguranja (rast od 8%), poslova reosiguranja (rast od 18%) i poslovanja životnih osiguravajućih kompanija izvan Slovenije (rast od 9%). Neživotna premija članica Grupe izvan Slovenije smanjena je za 6% na godišnjem nivou.

Neto profit je 12,3 odsto iznad planiranog

Osiguravajuća Grupa Sava je u 2020. godini ostvarila neto dobit od 56,4 miliona eura  što je 12,3 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Prinos na kapital je iznosio 13,3 odsto, što je 1,3 procentna poena iznad ciljanog prinosa postavljenog u strategiji za 2020–2022. godinu.

Na uspješnost poslovanja uticala je i veća troškovna efikasnost Grupe. Neto troškovni količnik Grupe u odnosu na prethodnu godinu bolji je za 2,1 procentna poena, što je prvenstveno posljedica uključivanja Vite u Grupu, ali i rasta u većini ostalih poslovnih segmenata i mjerama za suzbijanje troškova koje je Grupa preduzela kako bi ublažila negativni finansijski uticaj Covida-19 na poslovanje.

Bruto isplaćene štete u segmentu slovenačkih neživotnih osiguranja značajno su opale, prvenstveno u autoosiguranju, što je odraz niže učestalosti šteta. S druge strane, bilo je više šteta u segmentu reosiguranja i znatno većih gubitaka, od kojih su se mnogi odnosili na Covid-19 pandemiju. Na rezultat za 2020. godinu uticala su potraživanja u vezi sa Covidom-19, koja iznose 10,8 miliona eura.

Pozitivan efekat akvizicije Vita na profitabilnost Grupe u 2020. godini

U 2020. godini Grupa je ostvarila neto dobit od 56,4 miliona EUR, što je porast od 12,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj porast je rezultat dobrih rezultata u segmentima životnog i neživotnog osiguranja, ali i zbog većih potraživanja u segmentima reosiguranja na međunarodnom tržištu. Akvizicija Vite takođe je doprinijela većoj profitabilnosti, gde je Grupa ostvarila jednokratni prihod od pozitivne razlike između nabavne i fer vrijednosti stečene neto imovine, u iznosu od 9,9 miliona eura.

2020. godina bila je posebna i u pogledu dividendi osiguravajućih društava. Sava Re nije isplatila dividendu 2020. godine, niti je primila bilo koju od svojih zavisnih društava na osnovu preporuka regulatora za zadržavanje dobiti. 

Grupa takođe dobro napreduje u svojoj strategiji usmjerenoj ka kupcu i evoluira u modernu, digitalnu, društveno i održivo orijentisanu osiguravajuću Grupaciju. U 2020. godini, Osiguravajuća Grupa Sava pojačala je svoje projekte za razvoj digitalnih rješenja kako bi svojim kupcima pružila brži i lakši pristup svojim uslugama. Grupa je 2020. godine posebnu pažnju posvetila mogućnostima ulaganja u projekte koji su orijentisani na životnu sredinu i održivost.

U 2020. godini, rejting agencije Standard & Poor's i AM Best potvrdile su Osiguravajućoj Grupi Sava, rejting "A" sa stabilnim izgledima, koji odražava snažnu kapitalnu poziciju Grupe i olakšava poslovanje na međunarodnim tržištima reosiguranja.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE