20.5.2021.

Direktorica Sektora tehnike osiguranja Nataša Janičić predsjednica Crnogorskog aktuarskog društva

Nataša Janičić, predsjednica CAD-aLjubica Radmilović, potpredsjednica CAD-a

Direktorica Sektora tehnike Sava osiguranja Nataša Janičić, izabrana je za predsjednicu Skupštine Crnogorskog aktuarskog društva, a šefica Samostalne službe za aktuarstvo, upravljanje rizicima i kontroling Ljubica Radmilović, za potpredsjednicu.

Novo rukovodstvo Crnogorskog aktuarskog društva izabrano je većinom glasova njihovog članstva, na trećoj redovnoj sjednici Skupštine. 

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) je stručna, nezavisna i neprofitna organizacija osnovana sa ciljem razvoja i unapređenja aktuarske nauke i struke, njene praktične primjene i stručnog usavršavanja i obrazovanja aktuara.

Čestitamo našim koleginicama na izboru i želimo svaki uspjeh u daljem radu i zalaganju za izgradnju snažnije i naprednije aktuarske nauke i struke.