7.9.2022.

Odličan rejting Osiguravajuće grupe Sava

U svom najnovijem godišnjem izvještaju, rejting agencija S&P Global Ratings dodijelila je ocenu "A" (snažna) za finansijsku snagu Sava Re d.d. i Zavarovalnica Sava d.d., zadržavajući stabilne izglede za naredni period.

Prema ocjeni agencije, ključna snaga Osiguravajuće grupe Sava su stabilna kapitalizacija na nivou "AAA" i mudro preuzimanje rizika u kombinaciji sa konzervativnom zaštitom reosiguranja kao i mudrom investicionom strategijom koja podržava operativne performanse.

 

Agencija vjeruje da će Grupa nastaviti da koristi svoje solidne pokazatelje za profitabilan rast na međunarodnom tržištu (re)osiguranja. Agencija takođe veruje da će Grupa zadržati adekvatne performanse, čak i nakon što se frekvencija šteta iz auto osiguranja normalizuje (nakon usporavanja tokom zaključavanja zbog Covid-19) i nakon većih inflatornih uticaja na potraživanja i troškove.

Stabilni izgled podržava i očekivanje da će rukovodstvo Grupe nastaviti da sprovodi svoju strategiju solidnih operativnih performansi i profitabilnog rasta, uz dalju diversifikaciju premija i širenje tokova prihoda, uprkos prognoziranim lošijim makroekonomskim uslovima u naredne dvije godine održaće snažne bilanse stanja kompanije.

Sava osiguranje AD je prisutno na crnogorskom tržištu osiguranja preko 20 godina, sa učešćem od oko 18 odsto i sa više od 130 zaposlenih. Naše Društvo je dio Osiguravajuće grupe Sava, iz Ljubljane, od 2007. godine.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE