20.1.2023.

Opština Nikšić i „Ozon“ dodijelili zahvalnicu Sava osiguranju

Opština Nikšić i Ekološki pokret „Ozon“ dodijelili su zahvalnice u oblasti zaštite životne sredine kompanijama koje su pokazale društvenu odgovornost, kao i predstavnicima medija iz Nikšića koji su pratili i izvještavali o ekološkim temama i aktivnostima sprovedenim u Nikšiću.

Zahvalnica za društveno odgovorno poslovanje u lokalnoj zajednici, u oblasti zaštita životne sredine, uručena je i Sava osiguranju za akciju uređivanja tri nikšićka šetališta: Ćana Koprivice, Petra Lubarde i Alekse Backovića. Akcija je sprovedena kroz aktivnosti postavljanja i farbanja novih dasaka na klupama, nabavku novih klupa, farbanja stubova rasvete i sadnje drvorednih sadnica, u želji da šetališta učine ljepšim i prijatnijim za sve građane Nikšića. Sava osiguranje je obezbijedilo nedostajuće talpe za postojeće i nove klupe, četiri parkovske klupe, 20 drvorednih sadnica, potrebne farbe i alat za farbanje klupa i stubova rasvete. 

Pored zaposlenih našeg Društva, akciji uređivanja tri poznata nikšićka šetališta prisustvovali su i predstavnici i zaposleni Opštine Nikšić, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Turističke organizacije Nikšić i JP Komunalno Nikšić.

Zahvalnice su uručili Marko Kovačević, Predsjednik Opštine Nikšić i Aleksandar Perović , direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“. Zahvalnicu je, u ime Sava osiguranja, primila Svetlana Nikčević, saradnica u Sektoru za prodaja osiguranja u podružnici Nikšić.

Najljepše zahvaljujemo Opštini Nikšić i Ekološkom pokretu “Ozon”, na tome što su prepoznali ekološku odgovornost u akcijama koje naše Društvo organizuje. Kao i veliku želju i volju da probudimo svijest cjelokupnog društva o društvenoj odgovornosti prema zajednici i okolini.

 

NIKAD SAMI – SAVA OSIGURANJE