15.3.2023.

FOTO KONKURS "GRADOVI CRNE GORE"

Pravila za prijavu, učešće, odabir i otkup fotografija Foto konkursa na temu "GRADOVI CRNE GORE"

Sava osiguranje AD Podgorica ponosno obilježava 15 godina poslovanja Osiguravajuće grupe Sava u Crnoj Gori.

 

Sa velikom radošću objavljujemo da ćemo povodom Dana Osiguravajuće grupe Sava i 15 godina poslovanja Sava osiguranja u Crnoj Gori, u mjesecu aprilu obradovati najkreativnije fotografe, čija će inspiracija biti gradovi u Crnoj Gori u kojima Sava osiguranje AD ima svoje podružnice, a to su: Podgorica, Cetinje, Nikšić, Danilovgrad, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Bar, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Ulcinj i Budva.

Kada kažemo gradovi mislimo na sve znamenitosti, obilježja, ulice, zgrade, građevine, mostove, parkove, šetališta –  ono što prethodno navedene gradove Crne Gore čini jedinstvenim i prepoznatljivim.

Cilj ovog Foto konkursa je prezentovanje ljepota navedenih gradova Crne Gore, pa zato i konkurs nosi naziv „GRADOVI CRNE GORE“.

 

 1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je odabir najljepših fotografija sa motivima gradova Crne Gore, a koje do sada nijesu korišćene u propagandne svrhe.

 1. Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju svi ljubitelji fotografije sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji se fotografijom bave na amaterskom ili profesionalnom nivou.

Takođe, prijavom na konkurs kandidati potvrđuju da su spremni da za vrijednost nagrade ustupe pravo korišćenja nagrađenih fotografija organizatoru, u skladu sa odredbama Foto konkursa.

 1. Pravila konkursa

Pravila su vrlo jednostavna:

 1. Ukoliko već nijeste, zapratite našu stranicu na društvenoj mreži Facebook Sava osiguranje AD Podgorica.
 2. Fotografije (najviše tri, napravljene dronom i pametnim telefonom/foto aparatom) pošaljite na adresu elektronske pošte: foto@sava.co.me, najkasnije do 20.04.2023. godine do 12.00 časova.

Molimo da nam uz fotografije dostavite i sljedeće neophodne informacije:

 • Naslov elektronske pošte (e-mail): „Gradovi Crne Gore 2023“,
 • Ime i prezime autora fotografije,
 • Broj telefona autora fotografije,
 • Naziv fotografije (naziv grada i znamenitost ili obilježje koje ste fotografisali (na primjer: Podgorica, Sastavci)),
 • Naziv uređaja kojim ste napravili fotografiju (pametni telefon/foto aparat ili dron).
 1. Fotografije će, po pristizanju, biti objavljivane u albumu na Facebook stranici Sava osiguranje AD Podgorica , pod nazivom „GRADOVI CRNE GORE
 2. Pristigle fotografije će biti objavljivane dva puta dnevno u 09.00 i u 15.00 časova u periodu od 20.03.2023. do 20.04.2023. godine (od ponedeljka do petka).
 3. presjek lajkova (izdvajanje fotografija sa najviše lajkova) će se izvršiti 22.04.2023. godine u 12 časova.
 4. Fotografije koje nam šaljete putem Facebook-a (inbox) ili ih zakačite na naš timeline, neće ostvariti pravo učešća u Foto konkursu.

NAPOMENA: Prijave koje ne budu imale navedene tražene informacije neće ući u dalje razmatranje.

 1. Tehnički uslovi

Dozvoljene su minimalne softverske intervencije na fotografijama, kojima se ne narušava originalnost istih.

 1. Žiri

Fotografije će ocjenjivati tročlani stručni žiri, imenovan od strane Sava osiguranje AD Podgorica, kao organizatora konkursa.

Odluka žirija je konačna, mogućnost podnošenja žalbe na odluku žirija ne postoji. Žiri će po svom mišljenju odabrati najbolje fotografije.

Žiri zadržava pravo da ne dodijeli neku od nagrada, za grad za koji cijeni da nema fotografija koje svojim kvalitetom ispunjavaju uslove. Te nagrade žiri može dodijeliti autorima fotografija drugih gradova (bez obzira što su prethodno odredili pobjedničke fotografije tih drugih gradova), u iznosu od 50 eura po jednoj fotografiji, do ukupnog iznosa planiranog budžeta.

 1. Nagrade

Sava osiguranje AD je obezbijedilo Fond nagrada u iznosu od 6.600 eura za ukupno 69 nagrada.

Glavne nagrade za odabrane dobitnike su:

I nagrada:   700,00 €

II nagrada:  500,00 €

III nagrada: 300,00 €

Za svaki grad po tri nagrade:

I nagrada:   100 €

II nagrada:  70 €

III nagrada: 50 €

Takođe, obezbijedili smo posebne nagrade za svaki grad. Žiri će odabrati 14 najboljih fotografija koje su napravljene dronom (iz svakog grada po jednu): 11 fotografija će biti nagrađene sa po 70 eura, a tri najbolje sa 350, 250 i 150 eura.

Od dvadeset fotografija koje budu imale najveći broj lajkova, zaposleni iz Službe za Marketing i PR Sava osiguranje AD Podgorica će izabrati njih deset, koje će biti nagrađene sa po 50 eura.

Sve fotografije koje nam budete poslali objavićemo u albumu na Facebook stranici Sava osiguranje AD Podgorica, pod nazivom „GRADOVI CRNE GORE 2023.“.

Sve pobjedničke fotografije objavićemo u posebnim albumima na nalozima Sava osiguranja, na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i na sajtu Sava osiguranja.

NAPOMENA: jedan autor, odnosno dobitnik, može dobiti najviše tri nagrade: dvije za fotografije napravljene pametnim telefonom ili foto apartom i jednu za fotografiju napravljenu dronom.

 1. Objavljivanje i obavještavanje nagrađenih

Imena dobitnika biće objavljena 24.04.2023. godine na Facebook stranici Sava osiguranja (https://www.facebook.com/Sava.osiguranje.AD/) , na nalogu Sava osiguranja na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com/sava_osiguranje_ad_podgorica) i na sajtu Sava osiguranja (www.sava.co.me).

 1. Preuzimanje nagrade

Nagrađeni će dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade. 

 1. Čuvanje podataka

Organizator se obavezuje da lične podatke neće posredovati trećim licima, osim na zahtjev MUP-a Republike Crne Gore.

 1. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova Konkursa od strane učesnika Konkursa ili trećih osoba, 
 • moguću zloupotrebu (kopiranje, neovlašćeno objavljivanje postavljenih fotografija),
 • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u Konkursu,
 • tehničke greške ili greške u unosu podataka u toku funkcionisanja Konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora, 
 • bilo kakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava, 
 • posljedice koje nastaju usljed netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik.

Organizator se obavezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa važećim propisima i zakonom Republike Crne Gore.

Organizator se neće smatrati odgovornim za bilo koje probleme ili tehničke kvarove bilo koje telefonske mreže ili linije, računarskih online sistema ili servera, računarske opreme, softvera, neuspjelog prijema prijave dostavljene putem elektronske pošte zbog tehničkih problema ili ljudske greške bilo koje vrste, ili kombinaciju gore navedenih faktora, uključujući bilo koju povredu ili štetu nanijetu računarima učesnika ili drugih osoba u vezi sa ili kao rezultat učestvovanja, otpremanja i preuzimanja bilo kojih materijala u vezi sa ovim Foto konkursom.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili odbije fotografiju na osnovu toga da li ona odgovara temi konkursa, tehničkim i estetskim kriterijumima, bez pružanja bilo kakvih objašnjenja učesnicima. 

 1. Završne odredbe

Učesnici u Foto konkursu izričito i neopozivo potvrđuju da su isključivi nosioci svih autorskih prava [moralnih i imovinskih] na fotografijama koje dostavljaju radi učešća u Foto konkursu.

Učesnici Foto konkursa se odriču bilo kakvih pritužbi protiv organizatora koje su povezane sa učešćem u Foto konkursu (npr. u vezi troškova učešća, isključenja iz konkursa u skladu sa uslovima učešća i sl.). Za potrebe obavještavanja korisnik dozvoljava upotrebu različitih komunikacionih kanala, kao npr. telefona, pošte, elektronske pošte, obavještenja na Facebook profilu, softvera na internet mreži Facebook i drugo. Organizator zadržava pravo na promjene pravila i uslova učešća u Foto konkursu. O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obavještavati objavama na stranici Sava osiguranje AD Podgorica na Facebook-u.

Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvenih mreža Facebook i Instagram, niti iste učestvuju ni kao sponzori, ni kao administratori. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Facebook-u i Instagram-u. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa.

Organizator zadržava pravo da 69 odabranih najboljih fotografija (po izboru žirija) koristi za razne elektronske i štampane publikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: internet stranicu Sava osiguranja, stranice Sava osiguranja  na društvenim mrežama, saopštenjima za medije koja se odnose na Foto konkurs, PowerPoint prezentacijama, kao i u sličnim publikacijama. 

 1. Napomene

Prijave koje nijesu u skladu sa Konkursom neće biti razmatrane. Fotografija/e koje učesnici pošalju moraju biti autorski rad učesnika. Ukoliko Organizator posumnja da je neko dostavio fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja diskvalifikovati rad iz konkurencije.

Svaki Učesnik učešćem potvrđuje da je upoznat sa pravilima Foto konkursa i da je saglasan sa pravilima i uslovima učešća u istom. Organizator zadržava pravo da obriše neadekvatne fotografije.

Fotografija ne smije da:

 • sadrži nepristojne scene,
 • sadrži reklamu,
 • propagira rasnu, polnu ili vjersku netrpeljivost.

Foto konkurs se sprovodi na Facebok stranici Sava osiguranje AD Podgorica, međutim nije ni na koji način sponzorisan, podržan, sproveden ili povezan sa kompanijom Meta.

U Foto konkursu ne smiju učestvovati zaposleni organizatora Sava osiguranje AD Podgorica, kao ni zaposleni u  Sava Car DOO i Sava Agent DOO, zatim članovi žirija, kao i  članovi njihovih užih porodica.

 

Sa nestrpljenjem očekujemo Vaše fotografije. Srećno!

NIKAD SAMI – SAVA OSIGURANJE