Osiguranje pokriva široku lepezu vrijednih stvari koje ne uključuju samo predmete od stakla.

Ovim osiguranjem pružena je zaštita od uništenja ili oštećenja zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.

Kod osiguranja stakla od loma predmet osiguranja su:

 • sve vrste stakla
 • svijetleći natpisi i reklame, slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima
 • mermerne ploče
 • porculanski umivaonici i ostale sanitarije
 • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja)
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
 • neonske cijevi sa pripadajućim uređajima ili bez njih itd.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

 • debljina stakla
 • pomičnost stakla
 • zaštićenost od loma
 • vrste okvira.

Kod neon cijevi obračun se vrši na osnovu:

 • mjesta montiranja
 • položaja montiranja
 • da li ima podloge ili ne
 • obima osiguranja.

OSIGURANI RIZICI:

 • lom osiguranog stakla iz bilo kojeg razloga
 • kod neonskih cijevi i ostalih svijetlećih cijevi štete koje nastupe usljed: neposrednog dejstva električne energije (kratkog spoja)
 • požara kablova 
 • greške u konstrukciji, livenju i materijalu
 • posebne pogonske nezgode
 • dejstvo atmosferskog elektriciteta.

NAČIN OSIGURANJA:

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja ili na prvi rizik.