Pokriva gotovo sve najvažnije opasnosti koje u toku montaže ugrožavaju izvođače.

 • Široka paleta rizika
 • Kompletan paket rizika

Kod osiguranja objekta u montaži predmet osiguranja su:

 • metalne konstrukcije sa mašinskom i elektro opremom ili bez nje
 • mašine, mašinska i elektro oprema, instalacije i aparati
 • montažna oprema i pomoćni objekti koji služe za montažu: skele, pomoćne zgrade, drvene barake i zidana skladišta radionice, menze itd.

Osiguranjem uz obračun posebne premije može se ugovoriti osiguranje:

 • već postojećih objekata na kojima se vrše montaže, popravke, remonti, sanacije
 • montažne opreme i postojećih objekata
 • sanacioniranih (usidrenih) plovnih vozila
 • stvari radnika.

RIZICI koji se mogu osigurati:

 • požar
 • udar groma, eksplozija, oluja, grad
 • manifestacije i demonstracije
 • pad vazdušne letjelice bilo koje vrste
 • izlivanje vode, klizanje tla
 • odronjavanje, slijeganje tla, mraz, sniježna lavina
 • nepredviđene atmosferske padavine
 • udar motornog vozila, prikolice, radne mašine
 • pad osiguranih stvari
 • udar ili pad drugog predmeta na ili u osiguranu stvar
 • nepredviđene montažne nezgode
 • nespretnost, nehat ili zla namjera radnika ili drugog lica
 • provalna krađa i obična krađa.

Posebno je moguće ugovoriti pokriće DOPUNSKIH RIZIKA:

 • poplave, bujice, visoke i podzemne vode
 • odgovornost izvođača montažnih radova za štete prouzrokovane trećim licima
 • ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova u garantnom roku.

KRITERIJUM ZA OBRAČUN PREMIJE je ukupna stvarna vrijednost objekta prema ugovornoj cijeni od početka osiguranja pa do dana kada se predviđa završetak objekta u montaži ili fiksna suma osiguranja.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}