Ovo osiguranje odnosi se na robu u prevozu morem, pokrivaju se štete nastale usljed fizičkog gubitka ili oštećenja robe u transportu. Roba se može osigurati u domaćem i u međunarodnom transportu (prevozu).

OSIGURANI RIZICI ako je ugovoreno osiguranje od OSNOVNIH RIZIKA su:

 • rizik na moru
 • požar
 • razbojništvo i razbojničke krađe
 • bacanje robe u more
 • baraterija zapovjednika i mornara, eksplozije, sudara plovnog vozila, dodira plovnog vozila sa nekim spoljašnjim predmetom
 • gubitak cijelih koleta za vrijeme utovara, pretovara ili istovara
 • oštećenja pri tovarenju u luci.

OSIGURANI RIZICI ako se ugovori osiguranje " protiv svih transportnih rizika " - ALL RISKS su:

 • krađa cijelih koleta ili djelimična krađa pojedinačnih koleta
 • neisporuka robe
 • slatka voda
 • dodir (kontakt) sa drugom robom
 • nebriga kapetana i ekipe broda
 • nepažljivo manipulisanje prilikom utovara, pretovara i istovara
 • druge vanredne opasnosti kojima je roba izložena za vrijeme prevoza.

Osiguranje može da se ugovori od "osnovnih rizika" ili "svih rizika" koji mogu da ugroze robu u prevozu morem. Osiguranje može da se ugovori i samo od potpunog gubitka robe.

Moguće je posebno ugovoriti osiguranje i od dopunskih rizika.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}