Potvrda proizvođača je dokument kojim proizvođač ili ovlašćeni predstavnik izvođača potvrđuje koje je uslove u vrijeme proizvodnje vozilo, njegovi sistemi i djelovi, ispunjavalo iz pravilnika UN ECE, odnosno propisa Evropske unije.

Potvrdu proizvođača može da izdaje proizvođač i lice koje ovlasti proizvođač sa sjedištem u Crnoj Gori (predstavnik proizvođača), koji je upisan u evidenciju ministarstva predstavnika proizvođača.

Ukoliko na teritoriji Crne Gore za određenu marku vozila ne postoji predstavnik proizvođača, potvrdu izdaje ovlašćeni predstavnik u državi iz koje se vozilo uvozi ili drugo pravno lice koje odredi Ministarstvo.

Važno je napomenuti da je prije kupovine vozila u inostranstvu potrebno provjeriti da li vozilo prolazi homologaciju. U slučaju da automobil ne prolazi homologaciju, neće ga biti moguće cariniti niti registrovati u Crnoj Gori.

Zato je prije kupovine vozila potrebno obavezno saznati tip vozila (broj šasije) i uspostaviti kontakt s ovlašćenim dobavljačem. Ovlašćeni dobavljač ima pristup bazi podataka prozvođača i moći će savjetovati svakog kupca da li je vozilo homologacijski podobno ili nije.