Osjećajte se kao kod svoje kuće!

Polisa zdravstvenog osiguranja stranih državljanja u Crnoj Gori pruža zaštitu i sigurnost tokom privremenog boravka, boravka i rada ili školovanja u Crnoj Gori. 

Uslove dobrovoljno zdravstvenog osiguranja možete preuzeti ovdje