Jednostavno i brzo, pomoću našeg web shop-a, možete kupiti polisu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja za djecu, učenike i studente.

Osiguranje važi 24 sata, bez obzira da li se  osiguranik nalazi u obrazovnoj ustanovi, kod kuće, u šetnji, na izletu…

Opšte uslove možete preuzeti ovdje
Posebne uslove možete preuzeti ovdje