Procedura online prijave štete je sigurna i brza.

Sam proces online prijave štete podrazumijeva četiri koraka, kroz koja unosite tražene podatke.

Online prijavu štete možete izvršiti 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Originalnu dokumentaciju je neophodno dostaviti u najbližu poslovnicu Sava osiguranja, kako bi Vašu prijavu uzeli u razmatranje.

OSNOVNI PODACI

PODACI O PRIJAVLJIVAČU ŠTETE

PODACI O PREDMETU OŠTEĆENJA

PODACI O ŠTETNOM DOGAĐAJU