Moje zdravlje - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Pružite svojim zaposlenima mogućnost dodatnog osjećaja sigurnosti. Neka znaju da mislite na njih i na članove njihovih porodica, jer pomoć koju čovjek dobije u trenucima kada mu je neophodna- od neprocjenjivog je značaja.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih privatnih zdravstvenih ustanova, na teritoriji cijele Crne Gore. 

 • Zaštita na jednostavan, lak i pouzdan način 
 • Naše zdravlje je u našim rukama
 • Call centar - Dobrovoljno zdravstveno osiguranje: +382 (0) 20 403 003

Spisak ustanova koje su u okviru naše Mreže zdravstvenih ustanova možete preuzeti ovdje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je, trenutno, moguće ugovoriti samo na nivou članova radnih organizacija i članova njihovih porodica (kolektivno). U narednom periodu biće omogućeno i individualno osiguranje.
Po opštim uslovima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da se osiguraju lica do 67. godine života.

Prema potrebama korisnika osiguranja moguće je kreirati raznovrsne kombinacije zdravstvenih usluga.

POJMOVI

Ovo su neki od osnovnih pojmova iz Dopunskog zdravstvenog osiguranja:

 • Osigurani slučaj – neizvjestan budući događaj, izvršen medicinski opravdan tretman.
 • Osiguranik – domaći ili strani državljanin, koji ima prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak u CG.
 • Osigurana suma – maksimalna godišnja suma osiguranja.
 • Limit – maksimalni iznos za dopunske rizike (sistematski pregled, oftalmološke usluge i sl.)
 • Period čekanja (karenca) - je ugovoreni vremenski period na početku trajanja osiguranja, u kojem Ugovarač plaća premiju osiguranja, a osiguravač nije u obavezi da isplati naknade iz osiguranja bez obzira što je nastupio osigurani slučaj.

Osnovna osiguravajuća pokrića

VANBOLNIČKO LIJEČENJE

Vanbolničko liječenje podrazumijeva troškove medicinskog tretmana, tj. liječenja koje je osigurano lice primilo u zdravstvenoj ustanovi, koja je zvanično priznata kao mjesto gdje se ovakav tretman može sprovesti, a da pri tom osigurano lice nije provelo 24 sata u toj istoj ustanovi (nije boravilo preko noći, odnosno zauzimalo bolnički krevet).

BOLNIČKO LIJEČENJE

Bolničko liječenje takođe predstavlja dio osnovnog osiguravajućeg pokrića i podrazumijeva nadoknadu troškova medicinskog tretmana, odnosno liječenja u ustanovi koja se u skladu sa zakonom smatra bolnicom kao pružaocem zdravstvenih usluga, koja je registrovana u skladu sa odredbama zakona i osnovana u skladu sa pravnim sistemom zemlje u kojoj važi osiguravajuće pokriće, gdje je osigurano lice pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja, koja ima dovoljan broj dijagnostičke, laboratorijske, hirurške i terapijske opreme.

Bolničkim liječenjem se ne smatra smještaj u: dnevnim bolnicama, jednodnevnim apartmanima radi primanja terapije, ustanovama za odvikavanje od bolesti zavisnosti, domovima za njegu bolesnika, staračkim domovima, centrima za odmor...

Dopunska osiguravajuća pokrića

Sistematski pregled

Osiguranik, lice starosti od 18 godina, ima pravo na jedan sistematski pregled godišnje koji podrazumijeva:

 • laboratorijske analize
 • ginekološki pregled/pregled urologa
 • pregled ljekara interniste,
 • kardiološki pregled, EKG, ultrazvučni pregled srca,
 • ultrazvučni pregled gornjeg abdomena.

Osiguranik, lice starosti do 18 godina, ima pravo na jedan sistematski pregled godišnje koji podrazumijeva:

 • krvnu sliku,
 • glikemiju,
 • urin,
 • koprokulturu,
 • EKG,
 • klinički pregled pedijatra,
 • antropometrijska mjerenja,
 • bris grla i nosa,
 • spirometriju,
 • pregled oftalmologa, otorinolaringologa ili ortopeda.

Oftalmološke usluge

Oftalmološke usluge podrazumijevaju:

 • pregled ljekara oftalmologa,
 • nabavka okvira, uni/bi/trifokalno staklo, kontaktna sočiva.

Stomatološke usluge

Stomatološke usluge obuhvataju sledeće:

 • preventivni tretman
 • restorativni tretman ortodonski tretman (za osigurana lica do 30 godina)

Ljekovi na recept

Ljekovi na recept podrazumijevaju ljekove propisane od strane ovlašćenog ljekara uz medicinsku indikaciju.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija prema medicinskoj indikaciji i ako se sprovodi ambulantno podrazumijeva:

 • kineziterapiju,
 • elektroterapiju,
 • terapiju laserom,
 • magnetoterapiju,
 • ultrazvučnu terapiju,
 • termoterapiju.

Terapijske tretmane iz oblasti fizikalne medicine mogu pružiti samo kvalifikovani terapeuti. Samo u slučaju da je osigurano lice nepokretno, fizikalna terapija se može sprovesti i u kućnim uslovima, uz prethodno odobrenje call centra Sava osiguranja.

Napomene

 • dopunska pokrića moguće je zaključiti samo uz osnovna pokrića,
 • dopunska pokrića moguće je zaključiti za sva osigurana lica po polisi, uz franšizu od 10%
 • osiguranik ima obavezu plaćanja ugovorene franšize i iznos preko ugovorene sume osiguranja.

UPUSTVO ZA OSIGURANIKE

Po zaključenom osiguranju, osigurana lica dobijaju polise, uslove kao i isprave u vidu kartica.

Prije korišćenja zdravstvenih usluga obavezno pozovite call centar na broj 020 403 003, saopštite ime i prezime, broj kartice i dogovorite termin pregleda u okviru Mreže zdravstvenih ustanova.

Svi pregledi se zakazuju preko kontakt centra.

Prilikom korišćenja zdravstvene usluge obavezno ponesite sa sobom karticu i lični dokument sa fotografijom, zbog identifikacije.

Refundiraju se troškovi nastali samo unutar Mreže zdravstvenih ustanova, osim u slučaju pokrića "Ljekovi na recept" i ako u mjestu prebivališta ne postoji ustanova koja je u Mreži zdravstvenih ustanova. Za pitanja u vezi prijave štete po polisi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i refundacije troškova, možete nas kontaktirati i putem mail adrese dzo@sava.co.me   

U slučaju pronalaženja DZO kartice, molimo Vas da istu vratite Sava osiguranju, na adresu: Ulica Svetlane Kane Radević br. 1, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}