O društvu

Sava osiguranje pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu preko 20 godina. Po veličini predstavljamo drugo osiguranje sa tržišnim učešćem od oko 18% i više od 130 zaposlenih i svjesni smo da je osiguranje više od same polise i ugovora.

MISIJA

Osiguranicima obezbijediti kontinuitet sigurnosti, uz partnerski odnos i podršku. Inovativnim, cjelovitim proizvodima i sveobuhvatnom i kvalitetnom uslugom nadmašiti očekivanja kupaca i povećati zadovoljstvo i lojalnost osiguranika.

Vlasnicima obezbijediti unosnu budućnost obezbjeđivanjem prinosa na kapital.

Zaposlenima omogućiti profesionalni i lični razvoj. Uvažavati potrebe, interese i sposobnosti zaposlenih, podsticajnim sistemom nagrađivanja i napredovanja, jer su nezamjenjiv kreativni potencijal, podrška i uporište u realizaciji ciljeva.

Prema prirodnom i društvenom okruženju graditi odgovoran odnos.

VIZIJA

Biti osiguravajuće društvo koje je na domaćem tržištu osiguranja prepoznato kao pouzdan partner koji pruža usluge najvišeg kvaliteta i sigurnosti.

VRIJEDNOSTI

Osnovne vrijednosti, koje su od početka prepoznate na tržištu osiguranja su:

 • predanost klijentima
 • inovativnost

 • poslovnost i etika

 • privrženost i zadovoljstvo zaposlenih

 • uspješnost poslovanja i ugled Društva

 • odgovoran odnos prema okruženju.

 

 Primarni cilj  je zadovoljenje potreba osiguranika iz čega proizilaze i svi ostali ciljevi:

 • stalno širenje asortimana usluga osiguranja

 • povećanje tržišnog učešća

 • dugoročno povećanje portfelja

 • selekcija i stručno osposobljavanje zaposlenih

 • kvalitetno reosiguranje viška rizika

 • stabilan rast profita

 • stabilan rast finansijske likvidnosti

 • širenje prodajne mreže.

 

Osnovne vrijednosti na kojima društvo temelji svoje poslovanja, kao i principi na kojima gradi odnose sa klijentima, zaposlenima i širom društvenom zajednicom izraženi u u Etičkom kodeksu društva.

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}