Zaštita privatnosti korisnika

Sava osiguranje AD Podgorica ul. Svetlane Kane Radević broj 1 (u daljem tekstu „društvo“) u središte svog poslovanja postavlja svoje klijente i brigu o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuje. U cilju uspostavljanja dugoročnih i korektnih poslovnih odnosa, društvo poštuje privatnost svojih klijenata i pridaje posebnu važnost zaštiti ličnih podataka. Sa podacima o ličnosti društvo postupa odgovorno i u potpunosti poštuje svoju zakonsku obavezu zakonite, poštene i transparentne obrade ličnih podataka. Uspostavljanjem adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera u svom poslovanju, društvo je obezbijedilo da ličnim podacima pristup imaju isključivo ovlašćena lica, da se čuva povjerljivost i integritet podataka i da se garantuje zaštita od gubitka odnosno uništenja podataka. 

Šta je podatak o ličnosti? 

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen odnosno odrediv, neposredno ili posredno, kao što je: ime, prezime, jmbg, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija na osnovu koje se može utvrditi identitet fizičkog lica odnosno koja se može smatrati ličnim podatkom. 

Šta je pristanak? 

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika kojim korisnik, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose za tačno određenu svrhu. Pristanak nije nužan za sve obrade podataka, već samo za one obrade koje se zasnivaju na pristanku (na pr. neposredan marketing u svrhu obavještavanja o uslugama i akcijama društva i sl.). Pristanak se može dati i uskratiti u svakom trenutku. 

Ukoliko ste prethodno dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga, dati pristanak možete opozvati ovdje

Prava korisnika i kontakt 

Prava korisnika propisana su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to: pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor i pravo na opoziv pristanka.

Lice na koje se podaci odnose može ostvarenje svojih prava da zatraži popunjavanjem online zahtjeva, slanjem zahtjeva na e-mail: dpo@sava.co.me slanjem zahtjeva na adresu: Sava osiguranje AD Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević 1, 81000 Podgorica („Za lice za zaštitu podataka o ličnosti“). Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava dostupan je na internet stranici društva, kao i u poslovnicama čije adrese su objavljene na internet stranici društva. 

Dokumenti za preuzimanje:

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}