Istorijat

  • 31.12.1999. godine - Podjela AD Ekos osiguranja Beograd i nastanak Društva
  • 22.12.2000. godine - Naziv Društva je promijenjen u AD Montenegro osiguranje
  • 27.11.2007. godine - Kupovinom akcija na Montenegro berzi od strane Sava Re, Društvo je u vlasništvu Grupacije                                                                   
  • 31.03.2009. godine - Odlukom Odbora direktora Društvo je dobilo naziv Sava Montenegro AD
  • 16.12.2016. godine - Naziv Društva je promijenjen u Sava osiguranje