Stoprocentni vlasnik Sava osiguranje AD je Sava Re d.d., Ljubljana iz Republike Slovenije. 

Odbor direktora

PREDSJEDNIK

Marko Jazbec 

 ČLANOVI

Edita Rituper

Milan Viršek

 

Uprava Sava osiguranje AD je:

Nebojša Šćekić - izvršni direktor

Zoran Savić - direktor sektora za prodaju osiguranja

Dušanka Nikitović - direktorica sektora za finansije i računovodstvo

Nataša Janičić - direktorica sektora tehnike osiguranja