Stoprocentni vlasnik Akcionarskog društva Sava osiguranje je Sava Re d.d., Ljubljana iz Republike Slovenije. 

Odbor direktora

PREDSJEDNIK

Marko Jazbec 

ČLAN

Milan Viršek

NEZAVISNI ČLAN

Zvonko Peković

 

Uprava Sava osiguranje AD je:

Nebojša Šćekić - izvršni direktor

Zoran Savić - direktor sektora za prodaju osiguranja

Dušanka Nikitović - direktorica sektora za finansije i računovodstvo

Nataša Janičić - direktorica sektora tehnike osiguranja