Produženje osiguranja

  • Jednostavno i brzo, pomoću online zahtjeva, možete produžiti polise svih vrsta dobrovoljnih osiguranja na daljinu.

Poštovani, putem ovog Web servisa moguće je podnijeti zahtjev za produženje polisa za određene vrste osiguranja (osiguranje doma, osiguranje imovine, auto kasko, osiguranje od nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, putničko zdravstveno osiguranje...).

Nakon prijema zahtjeva, pristupićemo izradi polise, čiji ćete skenirani primjerak dobiti na Vašu e-mail adresu, u najkraćem mogućem roku.


ON-LINE ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OSIGURANJA


POTVRDA PIN KODA

Unesite PIN kod koji ste dobili na e-mail adresu, u sljedeće polje:

Unosom koda potvrđujem saglasnost za obnavljanje polise osiguranja kao i njenu validnost bez potpisa i pečata ugovornih strana.

Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja u zavisnosti od ugovorenog načina plaćanja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.


Sava osiguranje

Ulica Svetlane Kane Radević br. 1,
81 000 Podgorica

Tel: +382 (0) 20 234 008
Fax: +382 (0) 20 234 008
info@sava.co.me

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}