Ispunili ste snove o vlastitom biznisu! Znamo da nije bilo jednostavno. Osigurajte svoj uspjeh!

  • Veliki broj vrsta osiguranja
  • Brojni predmeti osiguranja
  • Široka paleta rizika

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze Vašu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Svrha osiguranja imovine je obezbjeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Polazna osnova za zaključivanje svakog osiguranja pa i imovinskog je da se mogu osigurati samo oni slučajevi koji moraju biti budući, neizvijesni i nezavisni od volje ugovorača osiguranja.

Sigurnost Vašeg poslovanja prepustite nama da bismo kroz osiguranje i minimalizaciju rizika obezbijedili stabilan rast Vaše kompanije. 

 

osiguranje

Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Više

osiguranje

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Više

osiguranje

Osiguranje stakla od loma

Više

osiguranje

Osiguranje objekata u izgradnji

Više

osiguranje

Osiguranje objekata u montaži

Više

osiguranje

Kombinovano osiguranje elektronskih računara i procesora

Više

osiguranje

Osiguranje od opasnosti prekida rada usljed požara ili nekih drugih opasnosti

Više

osiguranje

Osiguranje mašina od loma

Više

Ponuda za vas

Zatražite ponudu

Prijava osiguranog slučaja

Prijava šteta on-line

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}